undefined undefined Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Ochrona danych

O ile poniżej nie wskazano inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania danych. Niepodanie go nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie zostaną podane żadne inne informacje.
„Dane osobowe” to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Możesz odwiedzać naszą witrynę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, dane o użytkowaniu są przesyłane do nas lub do naszego hosta internetowego / dostawcy usług IT przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane w danych dziennika (tzw. plikach dziennika serwera). Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę odwiedzanej strony, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę, który wysłał zapytanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej oraz ulepszaniu naszej oferty.

Konto Klienta / Zamówienia

Konto klienta

Kiedy otwierasz konto klienta, zbieramy Twoje dane osobowe w określonym tam zakresie. Celem przetwarzania danych jest usprawnienie zakupów oraz uproszczenie procesu składania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twoje konto klienta zostanie następnie usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych podczas składania zamówień

Kiedy składasz zamówienie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetworzenia Twojego zamówienia oraz przetworzenia Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak świadczenia oznacza brak możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO i jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy. Na przykład Twoje dane będą przekazywane wybranym przez Ciebie firmom przewozowym i dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum.

Kontakt / Recenzje / Newsletter

Zbieranie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego

Kiedy korzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie, w jakim je udostępniłeś. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu. Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą.
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu odwołania. Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną wówczas usunięte, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zbieranie danych podczas pisania komentarza

Kiedy komentujesz artykuł lub wkład, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść komentarza) tylko w zakresie, w jakim zostałeś przez Ciebie podany. Przetwarzanie służy umożliwieniu komentowania i wyświetlaniu komentarzy. Wysyłając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twoje dane osobowe zostaną wówczas usunięte.

Gdy Twój komentarz zostanie opublikowany, opublikowane zostanie tylko imię i nazwisko, które podałeś.

Ponadto Twój adres IP zostanie zapisany, gdy prześlesz komentarz do w celu zapobiegania nadużyciom, aby uniemożliwić funkcję komentowania i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Wysyłając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twój adres IP zostanie wtedy usunięty.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów

Używamy Twojego adresu e-mail niezależnie od przetwarzania umowy wyłącznie do naszych własnych celów reklamowych do wysyłania biuletynu, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do jej cofnięcia. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w biuletynie lub powiadamiając nas o tym. Twój adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy mailingowej.

Twoje dane będą przekazywane usługodawcy w celu e-mail marketingu w ramach realizacji zamówienia. Nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania wiadomości bezpośrednich

Używamy Twojego adresu e-mail, który otrzymaliśmy w ramach sprzedaży towaru lub usługi, do wysyłania elektronicznych reklam naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już od nas kupiłeś, chyba że sprzeciwili się temu użyciu. Podanie adresu e-mail jest wymagane do zawarcia umowy. Brak świadczenia oznacza brak możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu w postaci reklamy bezpośredniej. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail, powiadamiając nas o tym. Dane kontaktowe do realizacji sprzeciwu znajdują się w stopce redakcyjnej. Możesz również skorzystać z linku podanego w tym celu w promocyjnej wiadomości e-mail. Nie ma żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami.

Dostawca usług wysyłkowych / Sprzedaż detaliczna

Przekazywanie adresu e-mail firmom spedycyjnym w celu uzyskania informacji o statusie przesyłki

Przekażemy Twój adres e-mail firmie transportowej w ramach realizacji umowy, o ile wyraźnie wyraziłeś na to zgodę podczas składania zamówienia. Celem przelewu jest poinformowanie Cię e-mailem o statusie przesyłki. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, powiadamiając nas lub firmę transportową, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.

Korzystanie z zewnętrznego systemu zarządzania towarami

Używamy systemu zarządzania towarami do przetwarzania umów w ramach przetwarzania zamówień. W tym celu Twoje dane osobowe zebrane w ramach zamówienia zostaną przesłane do
easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41654 Kaarst
nadano.

Dostawcy usług płatniczych

Korzystanie z PayPal

Wszystkie transakcje PayPal podlegają Polityce prywatności PayPal. Możesz to znaleźć na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)< /p>

Korzystanie z usługi PayPal Express

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności PayPal Express firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; „PayPal”). Celem przetwarzania danych jest umożliwienie zaoferowania Państwu płatności za pośrednictwem usługi płatniczej PayPal Express. Aby zintegrować tę usługę płatniczą, PayPal musi zbierać, zapisywać i analizować dane (np. adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja urządzenia) podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej. W tym celu mogą być również wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawienie plików cookie, odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, jakim jest zorientowana na klienta oferta różnych metod płatności. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Wybierając i korzystając z PayPal Express, The dane niezbędne do realizacji płatności są przesyłane do PayPal, aby móc zrealizować z Tobą umowę przy użyciu wybranego sposobu płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności PayPal Express można znaleźć w powiązanej deklaracji o ochronie danych tutaj (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE Updated_PS).< /p>

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Cookies są zapisywane na Twoim komputerze. W związku z tym masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i samodzielnie zdecydować, czy je zaakceptować i uniemożliwić przechowywanie plików cookie i przesyłanie zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe.

Poniższe linki zawierają informacje o tym, jak zarządzać (w tym dezaktywować) pliki cookie w najważniejszych przeglądarkach:
Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer /61416?hl= de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 /windows-internet- explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support. mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-reject (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-reject)
Safari: https: //support.apple .com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website -data-sfri11471/mac)

Niezbędne ze względów technicznych pliki cookie

O ile poniżej w oświadczeniu o ochronie danych nie określono inaczej, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki nawet po zmianie stron i zaoferowanie Ci usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ustęp 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zagwarantowaniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznej dla użytkownika i efektywnej konstrukcji naszej oferty.
Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Analiza / Reklama

Korzystanie z Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, za Twoje dane odpowiada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Przetwarzanie danych służy do analizy tej witryny i jej gości, a także do celów marketingowych i celów reklamowych. W tym celu Google będzie korzystał z informacji uzyskanych w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Gromadzone mogą być między innymi następujące informacje: adres IP, data i godzina wyświetlenia strony, ścieżka kliknięć, informacje o przeglądarce, z której korzystasz oraz urządzeniu, z którego korzystasz (urządzeniu), odwiedzanych stronach, adresie URL strony odsyłającej (strona za pośrednictwem z której trafiłeś na naszą witrynę internetową), dane lokalizacyjne, czynności zakupowe. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Google Analytics wykorzystuje technologie takie jak cookies, web storage w przeglądarce oraz piksele śledzące, które umożliwiają analizę i umożliwiają korzystanie ze strony. Wygenerowane w ten sposób informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja adresu IP jest aktywna na tej stronie internetowej. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
Google uzyskał certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i dlatego jest zobowiązany do przestrzegania europejskich wytyczne dotyczące ochrony danych.< br>Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO Możesz uniemożliwić przetwarzanie danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z serwisu (w tym adresu IP) przed przesłaniem do Google i przetwarzaniem tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com .com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Aby uniemożliwić gromadzenie i przechowywanie danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, możesz zrezygnować z ustawiania plików cookie. Pliki cookie rezygnacji zapobiegają gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby uzyskać pełny efekt, należy zrezygnować ze wszystkich systemów i urządzeń używanych do tego. Jeśli usuniesz plik cookie rezygnacji, żądania zostaną ponownie przesłane do Google. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony: Wyłącz Google Analytics (javascript:gaOptout()).
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google. com/analytics/terms /de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) lub pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/ (https:// /www.google .de/intl/de/policies/) oraz pod adresem https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl= de).< /p>

Korzystanie z piksela Facebooka

Korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”) na naszej stronie internetowej. Celem aplikacji jest kierowanie do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach w serwisie społecznościowym Facebook. W tym celu na stronie został zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka. Ten tag służy do ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerami Facebooka podczas odwiedzania strony. To przesyła do serwera Facebooka, które z naszych stron odwiedziłeś. Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Jeśli odwiedzisz portal społecznościowy Facebook, zostaną wyświetlone spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy na Facebooku. Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Facebook certyfikował się zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązany do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych. Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookies, odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Funkcję remarketingu Custom Audiences możesz wyłączyć tutaj (). Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, przysługujących Państwu praw w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/ (https:// /www.facebook.com/about/privacy/).

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google Ads” iw tym kontekście ze śledzenia konwersji (ocena odwiedzin). Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna świadczona przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, za Twoje dane odpowiada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twój komputer został złożony. Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem witryn internetowych klientów Ads.
Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji. Dzięki temu wiemy, jaka jest łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników.
Twoje dane mogą zostać przesłane do USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawianie plików cookie, opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ukierunkowanym zwracaniu się do odwiedzających witrynę za pomocą reklam opartych na zainteresowaniach. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO Rezygnujesz z reklam spersonalizowanych. Odpowiednie instrukcje można znaleźć na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de)
alternatywnie możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez strony trzecie, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) i wdrożyć dalsze informacje na temat wspomnianej tam rezygnacji. W takim przypadku nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.
Więcej informacji i oświadczenie Google o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/ (https://www.google. de /policies/privacy/)

Korzystanie z funkcji remarketingu lub funkcji „podobnych odbiorców” firmy Google Inc.

Korzystamy z funkcji remarketingu lub funkcji „podobnych grup docelowych” firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) na naszej stronie internetowej. Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, za Twoje dane odpowiada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Aplikacja służy do analizy zachowania i zainteresowań odwiedzających. Google używa plików cookie do analizy korzystania ze strony internetowej, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Za pomocą plików cookie rejestrowane są wizyty na stronie oraz anonimowe dane dotyczące korzystania z witryny. Dane osobowe osób odwiedzających witrynę nie są zapisywane. Jeśli następnie odwiedzisz inną witrynę internetową w sieci reklamowej Google, zostaną wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem będą uwzględniać wcześniej odwiedzane obszary produktów i informacji.
Twoje dane mogą zostać przesłane do USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawianie plików cookie, opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ukierunkowanym zwracaniu się do odwiedzających witrynę za pomocą reklam opartych na zainteresowaniach. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Możesz trwale wyłączyć korzystanie z plików cookies poprzez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując dostarczoną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https://support.google.com/ads/answer /7395996?hl=de)
Alternatywnie można uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez strony trzecie, odwiedzając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ (https:/// www.networkadvertising.org/choices/) i wdrożyć podane tam dodatkowe informacje dotyczące rezygnacji.
Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanego z tym oświadczenia o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/privacy /ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/)

Wtyczki i inne elementy

Korzystanie z Map Google

Korzystamy z funkcji osadzania map Google Maps firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) na naszej stronie internetowej.
Jeśli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub za Twoje dane odpowiada szwajcarska firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Funkcja umożliwia wizualne wyświetlanie informacji geograficznych i interaktywnych map. W ten sposób Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane osób odwiedzających witrynę internetową, gdy wywoływane są strony, na których zintegrowane są Mapy Google.
Twoje dane mogą być również przesyłane do USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawianie plików cookie, opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO z prawnie uzasadnionego interesu w dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu naszej strony internetowej. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, które znajdziesz w polityce prywatności Google pod adresem https://www. .google.com/privacypolicy.html (https://www.google.com/privacypolicy.html). Tam możesz również zmienić swoje ustawienia w centrum ochrony danych, aby móc zarządzać i chronić swoje dane przetwarzane przez Google.

Korzystanie z YouTube

Używamy funkcji osadzania filmów YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube”) na naszej stronie internetowej. YouTube jest spółką Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) , USA; „Google”) stowarzyszona firma.
Funkcja wyświetla filmy zapisane na YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” jest aktywna. W związku z tym YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających serwis. Tylko wtedy, gdy oglądasz film, informacja o nim jest wysyłana do YouTube i tam zapisywana. Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionego interesu w oparty na potrzebach i ukierunkowany projekt naszej strony internetowej. Z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, możesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach w tym zakresie i możliwościach ochrony prywatności w informacjach o ochronie danych YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/privacy (https://www.youtube.com/ t/prywatność).

Prawa osób, których dane dotyczą i okres przechowywania

Czas przechowywania

Po zrealizowaniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, następnie z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, w szczególności prawa podatkowego i handlowego, a następnie usunięte po upływie tego okresu, chyba że wyraziły zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli wymagania prawne są spełnione, masz następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 RODO: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
Ponadto zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie na Art. 6 ust. 1 f RODO, a także wobec przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

Prawo odwołania się do organu nadzorczego

Zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Beruhen die hier aufgeführten personenbezogenen Datenverarbeitungen auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit diesen Verarbeitungen mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.
Nach erfolgtem Widerspruch wird die Verarbeitung der betroffenen Daten beendet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Erfolgt die personenbezogene Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung, können Sie dieser Verarbeitung jederzeit durch Mitteilung an uns widersprechen. Nach erfolgtem Widerspruch beenden wir die Verarbeitung der betroffenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung.

letzte Aktualisierung: 23.10.2019

undefined